چک چکِ سقف بهار

گفته بودم تو بیایی غم دل با تو بگویم چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی

مهر 85
1 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
2 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
4 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
5 پست